Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2018

4470 35f8 390
4458 30c3 390

May 22 2018

3589 2967 390

May 20 2018

2428 91e4 390
2324 f31d 390
2208 6d62 390
9244 66f3 390
9255 5598 390
9267 f245 390

May 09 2018

1321 71e5 390
Reposted bySkydelanlaparisiennepiehus
Play fullscreen

Shame on you, Europe! 

March 25 2018

8156 b49a 390

March 18 2018

8170 f809 390

March 10 2018

W gruncie rzeczy wiemy, że jeśli nie zatrzymamy się, choćby na chwilę, po to, aby uważnie spojrzeć w lustro, to trudno nam będzie określić naszą aktualną pozycję na oceanie życia i wytyczyć sensowny kurs na dalszą drogę. Mimo to unikamy ciszy i samotności jak ognia.
— Wojciech Eichelberger; Krótko mówiąc
Reposted byberewereSkydelan
Dlatego musimy przede wszystkim odzyskiwać czas, który poświęcamy na rzeczy zbędne, tylko pozornie będące dbaniem o siebie, i wypełniać ten odzyskany czas tym, co jest nam naprawdę potrzebne. Dobre i prawdziwe dbanie o siebie daje nam energie do życia i działania.
— Wojciech Eichelberger; Życie w micie, czyli jak nie trafić do raju na kredyt i odnaleźć harmonię ze światem
Reposted bySkydelanselsey
Przecież w głębi serca tęsknimy właśnie za tym, abyśmy mogli śmiało kochać, cieszyć się, wzruszać, płakać, szaleć, walczyć, wolni od wszelkich stereotypów i strategii przetrwania, abyśmy mogli w zgodzie z okolicznościami pozwolić sobie na słabość i czułość, a także na słuszny gniew, zdecydowanie i siłę - a nade wszystko, abyśmy mogli odkryć naszą prawdziwą, najgłębszą istotę, spokojną, pełną współczucia, samotną, jedyną i prawdziwą, która nigdy nie miała ojca ani matki.
— Wojciech Eichelberger; Zdradzony przez ojca
Należy mieć nadzieję, że kobietom nie uda się na zawsze wyprzeć swojej archetypicznej esencji: zdolności do współodczuwania i tworzenia więzi. Od tego bowiem zależy przetrwanie gatunku.
— Wojciech Eichelberger ; Życie w micie, czyli jak nie trafić do raju na kredyt i odnaleźć harmonię ze światem
Ci, którzy szanują siebie, nie wchodzą w rolę ofiary, nie dewaluują też innych - sami biorą odpowiedzialność za swoje życie i we wszystkim, co im się przydarza, dostrzegają źródło wiedzy i inspiracji.
— Wojciech Eichelberger; Męskie pół świata
Musimy zaczekać na nasze dusze, aby miały szansę nas dogonić.
— Wojciech Eichelberger; Krótko mówiąc
Reposted bySkydelanselseysokoSkydelanohmydeerpikkumyyemblemat
Każde z nas, nawet jeśli niczego nie dostał, gdy sięgnie głęboko w siebie, odkryje, że ma bardzo dużo do dania. Jest takie miejsce w nas, które nazywa się sercem, i można z niego czerpać do woli. Im więcej się z niego daje, tym więcej jest to dania.
— Wojciech Eichelberger; Elementarz Wojciecha Eichelbergera dla kobiety i mężczyzny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl