Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

July 16 2017

3490 ed85 390
9848 0518 390

ylospeedlove:

Życie jest jak puzzle -  czasami brakuje jakiegoś elementu. Pomogę Ci w jego odnalezieniu i poskładaniu tej układanki.

Jeśli chcesz rozwinąć skrzydła, podnieść poziom swojego życia….

Serdecznie zapraszam!

Pierwsza sesja jest sesją organizacyjną i jest darmowa.

Umów się i sprawdź, czy to jest dla Ciebie.

Kontakt: leniczkovy@gmail.com

Chętnie odpowiem na wszelkie pytania.

July 03 2017

(...) zazdrość to też emocja, czyli pełni jakąś funkcję, po coś się pojawia i o czymś chce nam przypomnieć.

O czym? O tym...

Za czym tęsknisz, gdy z ukrytym smutkiem śledzisz kroki innych?
Czego pragniesz, gdy z zazdrością patrzysz na mapy, po których wędrują inni?
O czym marzysz, gdy zasłaniając oczy nie widzisz trudu ich wędrówki i mówisz "to przecież nic takiego"?
Czego szukasz, gdy patrząc na odwagę innych, swoją chowasz gdzieś głęboko?

Za czym tęsknisz?
Czego pragniesz?
O czym marzysz?
Czego szukasz?

Gdy zazdrościsz...

https://www.facebook.com/JoannaChmuraTheArtOfPossibilities/
Reposted byadmiracja admiracja

June 24 2017

8039 c1db 390
8041 6df8 390
8043 8b19 390
8045 51cc 390
8046 d104 390
8049 ddf8 390
8051 0afc 390
8052 e702 390
8054 d53f 390
8055 14e5 390
8056 c227 390

June 19 2017

8061 b2dd 390
Idziemy do tej pracy, której nie lubimy albo w której przestało nam być wygodnie, bo tak trzeba. Tkwimy w tej relacji, w której od dawna brakuje bliskości i niczego z tym nie robimy, bo się nie da. Męczymy się z nieprzepracowanymi emocjami, bo nie wiemy, że można inaczej. Powielamy stare schematy, bo nie mamy dystansu do swojego życia i siebie. Wmawiamy sobie, że musimy tak żyć, choć tysiące ludzi pokazuje swoim przykładem, że można inaczej.
— Patrycja Załug

June 11 2017

Czy tęskniliście kiedykolwiek za kimś/czymś tak mocno, że dusiliście się z tej tęsknoty. Dosłownie dusili? I trzeba było otwierać okno, żeby poczuć jakąkolwiek więź z osobą do której tak mocno tęskniliście? I przez moment czuliście się lepiej, bo pojawiała się myśl, że właśnie w tym oto momencie oddychacie tym samym powietrzem. I przechodziło... Na chwilę. Dopóki ta tęsknota znów tak boleśnie nie dawała o sobie znać...
https://leniczkovy.blogspot.com
3291 6f97 390
3293 7c5f 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl