Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

2683 55df 390
To aż dziwne, ile osób potrafi przeżyć całe życie, bez najmniejszych komentarzy, sprzeciwów, uwag. Nie żeby te komentarze, sprzeciwy i uwagi powinny być do kogoś skierowane albo żeby miały jakikolwiek sens, ale w ostatecznym rozrachunku wydaje mi się, że lepiej je wyrazić.
— Michel Houellebecq; Platforma
Reposted fromkacperzag kacperzag
Moje życie kończy się i jestem rozczarowany. Nie nastąpiło nic z tego czego oczekiwałem jak młody człowiek. Przeżyłem chwile interesujące, ale zawsze trudne, zawsze na granicy sił, nic nigdy nie zostało mi darowane, a teraz mam już tego dość, chciałbym tylko żeby wszystko zakończyło się bez nadmiernego cierpienia, bez ciężkiej choroby, bez kalectwa.
— Michel Houellebec; Mapa i terytorium
Reposted fromkacperzag kacperzag
Sperma wytrysnęła na strony książki (…)Będzie się kleić, nie szkodzi, takich książek nie czyta się dwa razy.
— Michel Houellebecq; Platforma
Reposted fromkacperzag kacperzag
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viajoannna joannna
2684 f6f1 390
9705 239e 390

September 13 2017

(...) kiedy robisz, to co czujesz i odważnie dokonujesz zmian, to rośnie Twój szacunek do siebie i zadowolenie z życia. Czujesz się spełniona. Tak prawdziwe, w środku.
— Patrycja Załug

September 09 2017

Kiedy seks znika, ciało drugiej osoby pojawia się w całej swojej wrogiej obecności, w odgłosach, ruchach, zapachach; a obecność ciała, którego nie możemy już dotykać ani uświęcić przez kontakt, staje się powoli krępująca; wszystko to, niestety, jest dobrze znane. Zanik czułości następuje zawsze po zaniku erotyzmu.
— Michel Houellebecq "Możliwość wyspy"
Była inteligenta, elegancka, ładna - ile mogła mieć lat? pewnie tyle co ja, jakieś czterdzieści, czterdzieści pięć - i najwyraźniej samotna. Trochę wcześnie na zawieszanie życia osobistego na kołku, pomyślałem, zanim sobie uświadomiłem, że nie dalej jak poprzedniego wieczoru rozważałem taką samą perspektywę.
— Michel Houellebecq "Uległość"
Zawsze uderzał mnie pociąg intelektualistek do ciemnych typów, brutali i kretynów.
— Michel Houellebecq "Cząstki elementarne"
Jedyna możliwość przetrwania, kiedy jesteśmy prawdziwie zakochani, polega na tym, by ukryć przed kobietą, że się ją kocha, i za wszelką cenę udawać lekką obojętność.
— Michel Houellebecq "Możliwość wyspy"
Czas to banalna tajemnica.
I wszystko jest jak ma być;
spojrzenie gaśnie, radość i zaufanie znikają...
bez powodzenia oswajał się z niestałością
— Michel Houellebecq "Cząstki elementarne"
Czasami kobiety są takie dobre; na agresję reagują zrozumieniem, na cynizm - łagodnością. Czy jakiś mężczyzna zachowałby się w ten sposób?
— Michel Houellebecq "Cząstki elementarne"
Reposted bymystolensoul mystolensoul
Głos człowieka nigdy się nie zmienia, podobnie jak jego spojrzenie. W tej ogólnej zapaści fizycznej, do jakiej sprowadza się starość, głos i spojrzenie stanowią boleśnie niepodważalne świadectwo trwania charakteru, aspiracji, pragnień, wszystkiego tego, z czego składa się osobowość człowieka.
— Michel Houellebecq "Mapa i terytorium"
Poczuj dotyk kochającej Cię dłoni
Poczuj zapach szerokiej gamy woni
Zobacz światło w dosłownym znaczeniu tego słowa
Wiem, że Twoja wola jest na to gotowa
Duchowośc i fizycznośc to jednak dwie różne sprawy
Wierzę jednak,że los będzie jeszcze bardziej dla Ciebie łaskawy

Poczujesz ten dotyk,którego teraz tak potrzebujesz
Zobaczysz wyraz jej kochanej twarzy
Gdy na Ciebie patrzy
Usłyszysz dźwięk i nie będziesz już żył w ciszy

______
dla Janka
25.01.2007


— Lenka Zagarova
 Feel...
Even if nobody knows your feelings

Scream…
Even if nobody hears you

Think...
Even if your thought hurt you

Cry...
Even if your tears are bitter

You feel
You scream
You think
You cry
It means you’re alive

Try..
Even if it seems to be hopeless
Smile…
Even if it’s badly

See…
Even if nobody see it
Hear…
Even if nobody hears it

You try
You hear
You see 
You smile
It means you’re alive

Dream
Even if dreams seems to be total unreal
And not reachable

Power that you need to live
is in DREAMS
— Lenka Zagarova
Niewolnica swych myśli
Niewolnica swych snów
Kto zawiedzie znów?
Kogo zawiodę ja?
Co życie jutro da?

Tęsknotę i ból?
Smutek i łzy?
Tak właśnie jest
Odkąd odszedłeś 
TY 

I znów Cię spotkam
Lecz tylko we śnie
Powiedz chociaż....
Czy słyszysz mnie?
Czy mnie widzisz? 
Czy mnie znasz?
Jeśli tak to proszę... 
Daj jakiś znak

Niewolnica myśli
Niewolnica snów
Ja…
Oset wśród róż
— Lenka Zagarova

August 26 2017

8153 1e98 390
8154 37c9 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl