Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

0048 39af 390
0049 0ea1 390
0050 79df 390

March 18 2017

7941 e9ef 390
7942 e652 390

March 12 2017

9345 ff84 390
9347 111a 390
9348 8075 390

March 11 2017

Play fullscreen

“Catch the next train from Self-Pity
It takes you straight to Heartbreak City
Don’t have to ask for a first class ticket 
Because it’s free for those who deserve the visit
(…)
Heartbreak City, you can’t let go
The fools in love, the too much and the not enough…”

March 05 2017

9858 f90c 390

‎Why don’t you tell me that ‘if the girl had been worth having, she’d have waited for you?’ No, sir, the girl really worth having won’t wait for anybody.
— F. Scott Fitzgerald
Chciała żyć, śmiać się, tańczyć i cieszyć. Kochać. Tak byłoby pięknie, gdyby poznała kiedyś mężczyznę, który odwzajemniłby jej uczucia pełne szczerości i ciepła. Ale czy zniszczone kobiety potrafiły kochać?
— Ch. Link "Echo winy"
Reposted bykindofnightmarealwayshappy
Nigdy przedtem nie było, ani nigdy potem nie będzie zdjęć, na których wyda się taka promienna
— Charlotte Link "Echo winy"
3527 9e15 390

(…) Piszę ten list jedynie dlatego, że znów przypłynęła do mnie fala wielkiej tęsknoty za tobą i od kilku dni paraliżuje mnie i nie daje o niczym innym myśleć. Tu kiedyś wypadł mi talerz z rąk, bo nagle zjawiłeś się w moich oczach. A wczoraj, wyobraź sobie, założyłam bluzkę na lewą stronę. I przecież przeglądałam się w lustrze przed wyjściem. (…) Powiedz, czy to jest normalne? Tyle lat minęło a wciąż nie mogę sobie poradzić z miłością do ciebie. (…)
Prawdziwa miłość jeśli już kogoś wybiera, to po kres, na całe życie, i nie opuszcza go, jeśli nawet przekroczy tę granicę. Więc może powinnam być szczęśliwa, że kiedyś i mnie wybrała. A że nie spełniła się, tym bardziej pozwala mi odczuwać niemal w każdej godzinie, każdą moją myślą, jakim jest szczęściem. Bo też jak inaczej można jej prawdziwie doznać? Jeśli nie przez utratę, przez brak nadziei, przez pogrążenie się w cierpieniu, podobnym temu, gdy ktoś bliski nam umrze, a nie chcemy się na to godzić, że umarł. W szczęściu nigdy miłość nie da nam się poznać tak dotkliwie jak w cierpieniu (…). Szczęście nie jest zbyt mądre.
Przychodzą takie chwile, że nie wiem już, co z sobą zrobić. Kiedyś pomyślałam, wsiądę w pociąg i przyjadę do ciebie. Ale to przecież o wiele za późno, o lata za późno, o całe życie za późno. (…) Kupiłam nawet bilet, pociąg przyjechał, konduktor widząc, że nie wsiadam, spytał, pani nie wsiada, lecz zabrakło mi odwagi. Pociąg odjechał, a ja zostałam na peronie, jak zostałam w swoim życiu. Pomyślałam, nie będę porywać się na los, mimo że przeciw mnie się obrócił. Może coś wie lepiej ode mnie i dlatego tak, a nie inaczej ułożył to moje życie. Niech więc tak zostanie. Nie czuję się w niczym winna, że tak się stało. Czyżby to miłość sama nas opuściła, bez naszej zgody? A może nie ona nas, lecz my ją opuściliśmy? Więc po co zaklinaliśmy się, że nie wyobrażamy sobie życia bez siebie? Czyżbyśmy wówczas nie wiedzieli jeszcze, co to jest miłość? Czyżbyśmy byli za młodzi, żeby wiedzieć, czym jest? I musiała nas dopiero rozłączyć, abyśmy zrozumieli, że nie jest takim łatwym szczęściem, jak nam się wydawało? Że jest pełna lęku, niepewności, że kryje w sobie zapowiedź rozpaczy, gdy coraz wyraźniej widać zbliżający się kres. Trzeba widocznie przeżyć całe życie, aby się dowiedzieć, czym ona jest. Ale czybyśmy temu nie byli w stanie sprostać? Powiedz, może ty wiesz, cośmy tej naszej miłości zawinili. (…)
— Wiesław Myśliwski “Ostatnie rozdanie”
Reposted bykindofnightmare kindofnightmare
8327 112d 390

March 04 2017

3390 b6ab 390
Your naked body should only belong to those who fall in love with your naked soul.
— Charlie Chaplin in a letter to his daughter - Geraldine
Nagle zrozumiałam, że za chwilę to wszystko przeminie, że ostatni raz jestem szczęśliwa.Ta lekkość. Dawno już nie czułam się taka lekka jak tutaj, w tym mieście. Tej wiosny. Z tobą.Wydaje mi się, że to punkt kulminacyjny w moim życiu. Potem będzie już tylko droga w dół
— Virginia Quentin; "Echo winy"
Reposted byzartowalamkindofnightmarealwayshappy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl